Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας επιθυμεί να ενημερώσει για τα ευρήματα, που έχουν προκύψει από τις πρόσφατες απελευθερώσεις λαγών από εκτροφεία αφού τα τελευταία χρόνια, στους κύκλους των κυνηγών, έχει καλλιεργηθεί και εμπεδωθεί η άποψη ότι, ένας σημαντικός παράγοντας αύξησης του πληθυσμού των λαγών είναι οι απελευθερώσεις εκτρεφόμενων λαγών από εκτροφεία.

Λόγω αυτής της άποψης αρκετοί κυνηγετικοί σύλλογοι, έχουν επενδύσει τόσο χρήματα όσο και πολλή εθελοντική εργασία για τη δημιουργία και λειτουργία εκτροφείων λαγών.

Μέσα στα πλαίσια συνεχής παρακολούθησης όλων των ειδών της άγριας πανίδας, η Υπηρεσία μας εκπόνησε πρόγραμμα παρακολούθησης λαγών που απελευθερώθηκαν στο φυσικό περιβάλλον ενώ γεννήθηκαν σε εκτροφείο.

Σκοπός του πιο πάνω ερευνητικού προγράμματος είναι να μελετηθούν κυρίως το ποσοστό επιβίωσης, η προσαρμογή καθώς και η συνεισφορά στην κυνηγετική κάρπωση των πιο πάνω λαγών που αναπαράγονται σε εκτροφεία και στη συνέχεια απελευθερώνονται στο φυσικό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα τοποθετήθηκαν συσκευές δορυφορικής παρακολούθησης GPS/GSM σε δεκαοκτώ (18) λαγούς, που συλλήφθηκαν από εκτροφεία και απελευθερώθηκαν στο φυσικό περιβάλλον καθώς και σε ένα (1) λαγό που παρέμεινε σε εκτροφείο για σκοπούς σύγκρισης (control) για να διαφανεί το κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει η συσκευή τη βιωσιμότητα του λαγού. Όλα τα σχετικά αποτελέσματα φαίνονται πιο κάτω:

1. Στις 13/10/2023 από εκτροφείο στην Ακουρσό συλλήφθηκαν τρεις (3) λαγοί όπου απελευθερώθηκαν σε απαγορευμένη περιοχή κυνηγίου στον Ακάμα. Οι εν λόγω λαγοί κατά την πρώτη εβδομάδα μετά την απελευθέρωσή τους παρουσίασαν μεγάλες μετακινήσεις (2 – 3 χιλιόμετρα) και στην συνέχεια εγκαταστάθηκαν σε μια περιοχή η οποία ήταν διαφορετική για τον καθένα. Στη συνέχεια οι κινήσεις τους περιορίστηκαν σε έκταση 0,5 τ. χιλιομέτρου περίπου όπου εκτιμάται ότι δημιούργησαν την περιοχή ενδημίας τους (home range).

Κατά την κυνηγετική περίοδο και οι τρεις λαγοί θηρεύθηκαν από κυνηγούς οι οποίοι μας ενημέρωσαν σχετικά και μας παράδωσαν τις συσκευές παρακολούθησης.

Τα πιο πάνω αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά αλλά παρόλο που το δείγμα ήταν μικρό δημιουργήθηκε ο προβληματισμός για τυχόν υπερθήρευση.2. Στις 24/3/2024 από εκτροφείο στο Φρέναρος συλλήφθηκαν και απελευθερώθηκαν τριάντα (30) λαγοί όπου στους εννέα (9) από αυτούς τοποθετήθηκαν συσκευές δορυφορικής παρακολούθησης. Οι οκτώ (8) από τους πιο πάνω λαγούς πέθαναν σε διάστημα τεσσάρων ημερών από την ημερομηνία απελευθέρωσης τους ενώ ο τελευταίος, στις 19/4/2024, σταμάτησε να εκπέμπει πληροφορίες η συσκευή κάτι που εκ πρώτης όψεως παραπέμπει σε ανθρώπινη παρέμβαση και καταστροφή της συσκευής.

Ο λαγός που απελευθερώθηκε στην Αλάμπρα δεν έκανε ιδιαίτερες μετακινήσεις και φαίνεται να περιορίστηκε σε μια έκταση μικρότερη του 0,5 τ. χιλιομέτρου περίπου όπου εκτιμάται ότι δημιούργησε την περιοχή ενδημίας του (home range).

Η μικρή επιβίωση των οκτώ λαγών δημιουργεί πολλούς προβληματισμούς όπως:

• Εάν αυτό οφείλεται στην αλλαγή της διατροφής τους λόγω της διαφορετικής σύστασης της βλάστησης και της μεγάλης απόστασης από το χώρο σύλληψης σε σύγκριση με το χώρο απο ελευθέρωσης.

• Εάν αυτό οφείλεται στη μεγάλη διαφορά των κλιματολογικών συνθηκών που υφίστανται από το χώρο σύλληψης σε σύγκριση με το χώρο απελευθέρωσης.

3. Στις 3/4/2024 από εκτροφείο στο Σταυροβούνι συλλήφθηκαν και απελευθερώθηκαν πέντε (5) λαγοί όπου στους τέσσερις (4) από αυτούς τοποθετήθηκαν συσκευές δορυφορικής παρακολούθησης.

Ο λαγός που ζει ακόμη έκανε μετακινήσεις και στη συνέχεια φαίνεται να έχει περιορίσει τις μετακινήσεις του σε μια έκταση μικρότερη του 0,1 τ. χιλιομέτρου περίπου όπου εκτιμάται ότι δημιούργησε την περιοχή ενδημίας του (home range). Δυστυχώς η περιοχή ενδημίας του διασχίζεται από πολυσύχναστο ασφαλτοστρωμένο δρόμο.

4. Στις 15/4/2024 από εκτροφείο στο Σταυροβούνι συλλήφθηκαν και απελευθερώθηκαν δύο (2) λαγοί στους οποίους τοποθετήθηκαν συσκευές δορυφορικής παρακολούθησης

5. Ο λαγός που παρέμεινε σε εκτροφείο για σκοπούς σύγκρισης (control) για να διαφανεί το κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει η συσκευή τη βιωσιμότητα του λαγού, συνεχίζει να ζει.

6. Σε όλες τις περιπτώσεις όπου οι συσκευές εξέπεμπαν ενδείξεις θανάτου, άμεσα στην περιοχή μετέβαιναν μέλη της Υπηρεσίας με σκοπό να εντοπίσουν το λαγό, να παραλάβουν τη συσκευή, να καταγράψουν όλα τα ευρήματα και να λάβουν φωτογραφίες. Σε καμία των πιο πάνω περιπτώσεων δεν βρέθηκε ολόκληρο το σώμα του λαγού αλλά μόνο υπολείμματα.

Τα κύρια αποτελέσματα του μέχρι τώρα προγράμματος συνοψίζονται στο ότι το ποσοστό θνησιμότητας των λαγών πριν την ολοκλήρωση ενός μηνός από την ημερομηνία απελευθέρωσης, υπολογίζεται στο 83.3% ενώ μόνο ένας λαγός, από τους λαγούς που απελευθερώθηκαν, συνεχίζει να ζει.

Όλα τα πιο πάνω θα πρέπει να προβληματίσουν όλους τους εμπλεκόμενους.