Η Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζώης εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρό της κ. Ηλία Πεκρή και τον Αναπληρωτή
Πρόεδρό της κ. Πέτρο Χήρα, παρευρέθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, προκειμένου να συζητηθούν οι Περί Προστασίας και 
Ευημερίας των Ζώων Κανονισμοί (Διατήρηση Σκύλων για ιδιωτικούς Μη εμπορικούς σκοπούς).

Μετά από ενδελεχή ανάλυση του θέματος, η Ομοσπονδία μας εισηγήθηκε την αναβολή της συζήτησης και η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από όλα τα Κοινοβουλευτικά κόμματα. 
Αυτή η απόφαση βασίζεται στον προβληματισμό μας για τις ασάφειες που παρατηρούνται στους υπάρχοντες κανονισμούς όσον αφορά 
τους χώρους φύλαξης των σκύλων (κλουβιά) και οι οποίες χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων.

Συνεπώς, αποφασίστηκε η έναρξη μιας νέας διαδικασίας διαβούλευσης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου
 να διευκρινιστούν οι ασάφειες και να εξασφαλιστεί η βέλτιστη προστασία και ευημερία των ζώων στη χώρα μας.

Εκ μέρους της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζώης, εκφράζουμε την πλήρη 
δέσμευσή μας στη διαδικασία αυτή και στην ενεργό συμμετοχή μας για τη βελτίωση των κανονισμών που αφορούν την προστασία και ευημερία των ζώων.